Azbest - utylizacja i odpady

Firma KAN-POL od 2003 roku zajmuje się gospodarką odpadami niebezpiecznymi, transportem odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

  Firma KAN-POL w zakresie usuwania azbestu oferuje usługi:

 • demontaż, transport i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest

 • odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest o kodzie: 17 06 05, 17 06 01

  Firma KAN-POL w zakresie transportu odpadów innych niż niebezpieczne oferuje usługi:

 • odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadowej papy - kod 17 03 80

 • odbiór, transport i unieszkodliwienie wełny mineralnej - kod 17 06 04

Dowiedz się więcej
Pracownicy zdejmujący azbest z dachu
 • Firma działa w oparciu o decyzje zezwalające na demontaż, transport wyrobów zawierających azbest i transport odpadów innych niż niebezpieczne.

 • Do prac związanych z usuwaniem azbestu stosuje nowoczesne technologie i zabezpieczenia eliminujące przedostanie się włókien azbestu do powietrza.

 • W sytuacjach uzasadnionych przepisami firma przeprowadza badanie stężenia pyłków azbestu.

 • Ponadto dysponuje specjalistycznym sprzętem do prac z azbestem, a także własnymi środkami transportowymi.

 • Firma KAN-POL prace demontażowe związane z usuwaniem azbestu zgłasza do Państwowego Okręgowego Inspektoratu Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i do Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego.

Kadra firmy to pracownicy doświadczeni i odpowiednio przeszkoleni. W prowadzonej działalności sprawą priorytetową dla naszej firmy jest dotrzymywanie terminów i rzetelność. Na podstawie lat praktyki i pochlebnych opinii wydanych przez instytucje oraz klientów indywidualnych, z którymi KAN-POL współpracował, firma zasłużyła sobie na miano - wiarygodnej.